Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Amli đèn khách hàng đặt Fuhrin

Cháy hết mình cùng đèn điện tử!Chế tác: Fuhrin Coffee Saigon

Phòng Hoa Cúc

「菊の花」ルームです。
Phòng Hoa Cúc @ Fuhrin Cafe Saigon